Základní informace

Na území Valašska vznikla nová regionální ochranná známka s názvem PRAVÉ VALAŠSKÉ®. Tato známka označuje především zemědělské a potravinářské produkty, místní speciality a řemeslné výrobky pocházející z regionu Valašska.

 

Cílem fungování této známky je podpora místních řemeslníků, zemědělců a výrobců potravin, jejichž výrobky jsou vyrobené z místních surovin nebo se jedná o řemeslné výrobky, při jejichž výrobě je v převážné míře využita ruční práce a jsou spojené s místní kulturou a tradicemi.

 

Vzhled známky

Grafická část znázorňuje ústřižek modrotisku, látky charakteristické pro region Valašska.

 

logo

 

Území působnosti regionální známky

Regionální známka PRAVÉ VALAŠSKÉ® vznikla díky spolupráci místních akčních skupin Rožnovsko, Valašsko - Horní Vsacko, , Kelečsko - Lešensko - Starojicko, Luhačovské Zálesí, Ploština a MAS Hornolidečska.

 

Území působnosti regionální ochranné zámky PRAVÉ VALAŠSKÉ® je vymezeno katastrálním územím obcí sdružených v těchto šesti spolupracujících místních akčních skupinách.

 

V roce 2013 se k šesti spolupracujícím místním akčním skupinám, které vymezovali území působnosti regionální zámky, přidají další dvě - MAS Vizovicko a Slušovicko a MAS Střední Vsetínsko.

 

Místní akční skupina (MAS) - společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finančních prostředků pro svůj region.

 

PRAVÉ VALAŠSKÉ® výrobky

 

Proč nakupovat výrobky označené regionální ochrannou známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ®?

 

Zaručíme vám, že:

  • výrobky označené touto známkou jsou vyrobené na Valašsku,

  • PRAVÉ VALAŠSKÉ® potraviny pocházejí z místních surovin,

  • PRAVÉ VALAŠSKÉ® řemeslné výrobky vycházejí z valašských tradic a při jejich výrobě je využita ruční práce,

  • výrobky se známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ® jsou kvalitní a jedinečné.

 

 

Podpoříte místní výrobce

Nákupem certifikovaných výrobků podpoříte výrobce, zemědělce a řemeslníky z Valašska, kteří tím, že zde hospodaří, využívají při výrobě místní suroviny nebo udržují při životě stará řemesla, významnou měrou napomáhají tomu, aby si valašská krajina i po staletích zachovala svou rozmanitost a malebnost a místní zvyky a tradice zde zůstávaly stále živé.

 

Nekoupíte „zajíce v pytli"

Rádi bychom vás seznámili s výrobci a přivedli na farmu, do výrobny nebo do řemeslné dílny, abyste měli možnost nahlédnout do výrobního procesu a zjistit, v jakých podmínkách a z jakých surovin je výrobek, který si zakoupíte, vyráběn. Proto chceme kromě prodeje výrobků v kamenných prodejnách a na trzích podpořit také tzv. prodej ze dvora, při kterém si zákazník odebírá zboží přímo od výrobce a má tak možnost o výrobku získat množství zajímavých informací.

 

Objevíte kouzlo „opravdových" potravin

Při nákupu certifikovaných potravin se sami přesvědčíte o tom, že i v dnešní době je možné koupit sýr, který je vyroben z čerstvého mléka, klobásku z kvalitního masa a med nasbíraný včelami na květnatých valašských loukách. Dbáme na to, aby producenti při výrobě certifikovaných výrobků nepoužívali náhražky, ale vyráběli „opravdové" potraviny v kvalitě, kterou si všichni zasloužíme.

 

 

Aktuality

Vánoční přání
23.12.2020
 

Pravé Valašské Vám přeje příjemné prožití svátků vánočních, mnoho štěstí, pevné zdraví a spoustu osobních i pracovních úspěchů v novém roce

více zde
 
Zemřel Jaroslav Kulčák
27.01.2017
 

Oznamujeme Vám smutnou zprávu, která k nám dorazila ve středu 18.1. Ve věku 96 let zemřel Pan pekař a zakladatel pekárny v Novém Hrozenkově.

více zde
 
PF 2017
21.12.2016
 

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce!

více zde
 
 

Partneři

 

Mapa

Mapa

Mapa mikroregionu

 

 

 

 

Všechna práva vyhrazena, © 2013 NOWONET media, s.r.o. | design HOGUERA

ankara kız yurdu kız yurdu ankara